Tevékenységeink  
  REORGANIZÁCIÓS TANÁCSADÁS  |  CSŐDMENEDZSELÉS, VÁLSÁGKEZELÉS  |  VAGYONFELÜGYELET, FELSZÁMOLÁS  
 


REORGANIZÁCIÓS TANÁCSADÁS

A reorganizációs tanácsadás első lépéseként megvizsgáljuk az adott vállalat alkalmasságát a reorganizációra. Ennek keretében egyfajta diagnózist állítunk fel az adott vállalkozás helyzetéről, feltárva a veszteségforrásokat, meghatározva a vállalkozás változásra való képességét. Megvizsgáljuk a vállalkozásnak a pénzügyi kötelezettségek teljesítésén alapuló reorganizációra való képességét. Ennek keretében meghatározzuk a ki nem használt vagyontárgyak körét, megvizsgáljuk a vállalkozás kötelezettségállományát, a likviditási mutatók alakulását, a készletállománnyal kapcsolatos kérdéseket, a reorganizációhoz szükséges pótlólagos forrásigény lehetséges formáit.

Részt veszünk a reorganizációs képesség kihasználását célzó akcióterv elkészítésében. Ennek során a vállalkozás menedzsmentjével közösen meghatározzuk a cégdiagnózisból kiinduló terápia fő vonalát képező stratégiai pontokat, kidolgozzuk a reorganizációhoz szükséges akcióterveket. A tervezést követően közremuködünk a reorganizáció megvalósítási programjának kidolgozásában, javaslatot teszünk a megvalósítási program projektjeire, segítséget nyújtunk azok megszervezésében.


CSŐDMENEDZSELÉS, VÁLSÁGKEZELÉS

Válságos pénzügyi helyzetben lévő vállalkozások esetében az átmeneti pénzügyi "védőernyő" megteremtése érdekében feldolgozzuk a tartozásokra és hitelezőkre vonatkozó adatokat, információkat; javaslatot teszünk az adósságállomány befagyasztásának formájára; vállaljuk a hitelezőkkel való egyeztetést, a megromlott szállítói és vevői kapcsolatok helyreállításában való közremuködést.
Vállaljuk a tulajdonosok, igazgatóságok tájékoztatását a vállalkozás pénzügyi helyzetéről, a lehetséges alternatívákról.
A válságos pénzügyi helyzetben lévő cégeknél elkészítjük fizetőképesség helyreállításához, a tartós pénzügyi stabilizációhoz szükséges pénzügyi átalakításra és erőforrás igénybevételére vonatkozó tervet.
Csődeljárás, mint pénzügyi "védőernyő" alkalmazása esetén társaságunk elkészíti a csődeljárás kezdeményezéséhez szükséges okiratokat, megszervezi a fizetési haladék megszerzéséhez szükséges hitelezői értekezletet, elkészíti a hitelezőkkel kötendő egyezségi javaslatot, valamint fizetőképesség helyreállítási programot.


VAGYONFELÜGYELET, FELSZÁMOLÁS

A fővárosi és a megyei bíróságok kirendelése alapján a többször módosított 1991. évi IL. Tv. (Csődtörvény) alapján vagyonfelügyelői feladatok ellátása, melynek során kiemelt fontosságúnak tartjuk a vonatkozó jogszabályok betartását, az adós vagyonának a hitelezők számára való megőrzését, az adós fizetőképességének, muködőképességének, s így munkahelyek megőrzésének segítését.

A Csabaholding Szolgáltató Kft, mint a Pénzügyminisztérium Felszámolói Névjegyzékében nyilvántartott felszámoló szervezet, az ország egész területén lát el a megyei bíróságok kijelölése alapján felszámolói feladatokat. Ebből adódóan területi és szektorbeli korlátozás nélkül látjuk el a fizetésképtelen vállalatok Csődtörvény szerinti adminisztrációs és érdemi feladatait. Megbízásaink között vannak felszámolás alatt muködésben tartott vállalkozások is, valamint olyan esetek is, amelyeknél a felszámolásban kötött egyezség révén megtartható volt a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozás. Társaságunk az elmúlt egy-két évben kiemelkedő eredményeket ért el az adós vagyonából csalárd módon kimentett vagyontárgyak visszaszerzésében.

A Csabaholding Szolgáltató Kft a megbízó megyei bíróságok szakmai elismerése alapján, mint a Felszámolók Országos Egyesületének tagja, a felszámolók etikai kódexének figyelembe vételével látja el felszámolói feladatait.

A Csabaholding Kft piacvezető a Magyarországot érintő, határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások lebonyolításában, az egyetlen olyan társaság, amely az Európai Unió más tagállamában bejegyzett vállalkozás felszámolására kapott megbízást. Ezentúl a Csabaholding Kft több, az 1346/2000. számú Európa Tanács-i Rendelet alapján bonyolított másodlagos fizetésképtelenségi eljárás felszámolója volt.

 
 
Csabaholding Szolgáltató Kft.
 

Honlap karbantartás és tárhely szolgáltatás: Domain Regisztráció Kft.